VEILIG

DE KRACHT VAN MASSA IN BEWEGING

Rondslingerend en losliggend materiaal veroorzaken beschadigingen en daardoor verliezen. Maar bovenal zijn ze een gevaar voor de bestuurder en passagier. Uit tests blijkt dat bij een snelheid van 55km/u een massa van 550kg een belasting van 11 ton wordt. De gevolgen hiervan mogen zeker niet onderschat worden!

Een veilige en weldoordachte inrichting is dus zeker geen overbodige luxe!

De inrichtingen van SYNCRO en GEMA hebben met de uitvoerige crashtests bij TÜV Krafthart doorstaan en voldoen zo aan de ECE R17-richtlijnen. Deze tests bestaan uit een frontale crash tegen een onvervormbaar obstakel. Uiteraard is de inrichting dan beschadigd, maar zonder een gevaar te vormen voor de inzittenden.

Zo garandeert VTC een optimale veiligheid tijdens uw vele uren op de baan.

Onze installaties beschikken één voor één van een serienummer en een bijhorend CE-label. Zo heeft u steeds een garantie op een veilige en duurzame inrichting.